Dobre Zdrowie

Zdrowy styl zycia, medycyna

Co trzeba wiedzieć o dezynfekcji w szpitalach?Dezynfekcja szpitali określona jest specjalnymi procedurami, które zawierają także wykaz środków dopuszczonych do tego celu. Warunki dezynfekcji są ustalone indywidualnie dla każdej placówki. Celem dezynfekcji na obiektach szpitalnych, laboratoriach, sanatoriach itp. jest przede wszystkim zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń i wirusów.

Dezynfekcja szpitali– kto odpowiada za przestrzeganie procedur?

Za prawidłowy przebieg dezynfekcji na każdym etapie odpowiedzialni są wszyscy pracownicy szpitali, a także firmy zewnętrzne pracujące w nich na zlecenie. Nad całością nadzór sprawuje kierownik komórki, pielęgniarka koordynująca, odcinkowa, albo epidemiologiczne.

Jakie są metody i procedury dezynfekcji szpitalnej?

Ogólne zasady działania dezynfekcji w szpitalu mówią, że wszystkie prace należy wykonywać w sposób zaplanowany i to zgodnie z harmonogramem. Dzięki temu łatwiej ustalić budżet na środki i ocenić ich zużycie. Wyższym wymaganiom odnośnie dezynfekcji szpitali podlega strefa dotykowa. Obejmuje ona wszystkie powierzchnie, które maja bezpośredni kontakt z personelem medycznym, z pacjentami oraz z osobami, które ich odwiedzają. Podlegają one dezynfekcji nawet kilkanaście razy dziennie.Strefa bezdotykowa, taka jak podłogi, ściany, ścianki działowe i okna podlegają dezynfekcji w określonym w procedurach czasie. Szybkie metody dezynfekcji małych powierzchni i urządzeń, które są często dotykane, a także wymiany rękawiczek oraz dezynfekcji rąk powinno dokonywać się nie tylko pomiędzy personelem, ale również pacjentami, za pomocą podręcznych preparatów do dezynfekcji.Przed przystąpieniem do dezynfekcji należy usunąć wszelkie zabrudzone, niepotrzebne przedmioty, odpady szpitalne i brudna bieliznę. Mycie i dezynfekcję rozpoczyna się od powierzchni, które są jak najmniej zabrudzone.

Czego używać do mycia i dezynfekcji podłóg?

Do mycia i dezynfekcji, zwłaszcza dużych powierzchni, poleca się środki bez chloru, bezzapachowe, a równie skutecznie dezynfekujące posadzki.