Dobre Zdrowie

Zdrowy styl zycia, medycyna

Otoczeni opiekąAlzheimer to diagnoza, która dla wielu pacjentów brzmi jak wyrok. Choroba trapiąca już 40 milionów ludzi na całym świecie powoduje utratę pamięci, degenerację mózgu i powolną, nieświadomą śmierć. Tragizm tego schorzenia zmniejszyć można tylko poprzez zapewnienie cierpiącemu dobrej, profesjonalnej opieki, która spowolni rozwój choroby. Jeśli zaś rodzina nie jest w stanie zapewnić całodobowej opieki choremu warto rozważyć dom opieki alzheimer.

Placówki opiekuńcze – rodzaje i charakterystyka

Placówki świadczące opiekę chorym na alzheimera dzielą się na dwie kategorie, publiczne domy opieki oraz prywatne centra opiekuńcze. Funkcjonowanie publicznych domów opieki regulują przepisy prawne, w szczególności Ustawa o Pomocy Społecznej. Określa ona rolę instytucji opiekuńczej, wskazuje obowiązki oraz nakreśla ogólne koszty pobytu chorego w takiej placówce. Koszty miesięczne opieki w państwowym domu opiekuńczym nie powinny przekroczyć 2-4 tysięcy złotych.

Nieco inna sytuacja jest z prywatnymi domami opieki. Ich praca nie jest szczegółowo uregulowana, jednak zazwyczaj im wyższe koszty, tym wyższa jakość opieki. Ogólny standard prywatnych domów opieki dla chorych jest dwukrotnie lepszy przez co są chętnie wybierane, zarówno przez samych chorych (gdy są jeszcze świadomi) jak i ich rodziny. Wyższy standard wzmaga oczywiście koszty, miesięczny koszt pobytu w prywatnym domu opieki mieści się w przedziale 2-14 tysięcy złotych.

Domy opieki alzheimer Warszawa

W stolicy oraz jej najbliższych okolicach zlokalizowanych jest wyjątkowo dużo domów opieki dla chorych na alzheimera. Wynika to z dużej populacji miasta stołecznego oraz wyjątkowo dużej liczby diagnozowanych w Warszawie przypadków opisywanej choroby. Około 15 ośrodków istnieje w samej stolicy, kilka innych na jej obrzeżach. Większość z nadmienionych to niepubliczne domy opieki.

Prywatne Domy opieki warszawa i okolice są postrzegane jako ośrodki o wysokim standardzie, zapewniające dobrą kuratelę nad chorymi i godne warunki życia. Chorzy mogą liczyć na kilka posiłków dziennie, pomoc w czynnościach fizjologicznych, dostęp do telewizji, książek, świetlicy oraz wizyty członków rodziny o dowolnej porze dnia.