Dobre Zdrowie

Zdrowy styl zycia, medycyna

Jak diagnozować i leczyć niewydolność żylną?Tak Niewydolnosc krążenia, jak i choroba żylna to jedne z najpoważniejszych schorzeń, z jakimi się współcześnie zmagamy. Ich specyfika i powiązanie z prowadzonym trybem życia sprawiają, że często nazywa się je chorobami cywilizacyjnymi. Na szczęście, w obu przypadkach można mówić o schorzeniach, z którymi da się wygrać.

Diagnostyka niewydolności żylnej

Pierwszym krokiem na drodze ku zdiagnozowaniu choroby żylnej jest wizyta u lekarza. Im nastąpi ona szybciej, tym lepiej. Gdy u pacjenta można zaobserwować wyraźne żylaki kończyn dolnych, specjalista ma już pewne pojęcie, co może być źródłem problemu. Nawet w takiej sytuacji choremu proponuje się USG Dopplera, nie bez przyczyny określane od dawna złotym standardem w diagnostyce niewydolności żywnej. USG Dopplera to najskuteczniejszy obecnie sposób na dokładną ocenę tego, jak wygląda układ żylny kończyn dolnych pacjenta. To nie tylko idealne rozwiązanie, gdy chce się zaplanować leczenie endowaskularne, ale i wtedy, gdy pojawia się konieczność kontrolowania tego, jakie przynosi ono rezultaty. Klasyczne USG z zastosowaniem fali ciągłej ma pewne niedoskonałości. Wykonujący je lekarz nie powinien mieć problemu z wykryciem patologicznych zmian, jakie wywołuje niewydolność żylna. Nie będzie jednak w stanie ocenić wyglądu naczynia. Nic więc dziwnego, że coraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest tak zwany Doppler duplex – badanie, podczas którego chirurg naczyniowy może ocenić nie tylko to, jak wygląda przepływ krwi w żyłach, ale również to, w jakiej kondycji znajdują się zastawki.

Jak się leczy niewydolność żylną?

Gdy mówimy o chorobie żylnej, musimy mieć świadomość tego, że nie ma w jej przypadku takiej metody leczenia, która mogłaby sprawdzać się bez względu na okoliczności. Najczęściej przesądza o tym poziom zaawansowania schorzenia, choć zawsze bierze się pod uwagę także ogólny stan pacjenta. Jeśli choroba została zdiagnozowana we wczesnym stadium rozwoju, doskonałe rezultaty przynosi leczenie zachowawcze, w tym zwłaszcza terapia uciskowa. Można wspierać je również leczeniem farmakologicznym. Niestety, przy bardziej zaawansowanych zmianach naczyniowych konieczne jest wykorzystanie inwazyjnych metod. Tu zwykle skuteczna okazuje się skleroterapia – zabieg, który zakłada wstrzyknięcie specjalnej substancji do zmienionej chorobowo żyły, dzięki czemu dochodzi do jej zwłóknienia, a w pewnym momencie również do całkowitego zaniku.