Dobre Zdrowie

Zdrowy styl zycia, medycyna

Kiedy sterylizacja a kiedy dezynfekcja?Wbrew obiegowym opiniom sterylizacja i dezynfekcja to dwa zupełnie inne pojęcia. Co więcej, różnice między ich medycznym znaczeniem są bardzo duże. Warto o tym pamiętać, biorąc pod uwagę fakt, że procesy te mogą mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo człowieka.

Sterylizacja – co to jest?

W medycznej nowomowie sterylizacja medyczna oznacza proces całkowitego wyeliminowania bakterii, wirusów i innych drobnoustrojów z wybranej powierzchni. Pojęcia tego używa się zwłaszcza w kontekście narzędzi dentystycznych, chirurgicznych i niektórych – stosowanych w gabinetach – przyrządów lekarskich. Błąd w przeprowadzonej sterylizacji medycznej może wiązać się z bardzo dużym ryzykiem wystąpienia zakażenia, co oczywiście może nawet doprowadzić do szoku septycznego.

Dezynfekcja – co to jest?

Pod pojęciem dezynfekcji medycznej kryje się proces, w którym nie wszystkie drobnoustroje są dokładnie eliminowane, aczkolwiek ich szkodliwość znacznie spada. Co więcej, prawidłowo przeprowadzona Dezynfekcja medyczna sprawia, że nawet jeśli one występują, to i tak są całkowicie niegroźne dla organizmu człowieka. Z dezynfekcji korzysta się np. w trakcie przygotowania pacjenta do operacji. Miejsce cięcia jest dezynfekowane, gdyż jego sterylizacja – z naturalnych powodów – nie jest możliwa.

Dezynfekcja i sterylizacja – podstawowe kwestie techniczne

Pojęcia dezynfekcji i sterylizacji nie muszą być związane wyłącznie z kwestiami stricte medycznymi. Wręcz przeciwnie – stosuje się je również w odniesieniu do utrzymania niektórych powierzchni w czystości. Bardzo ważne jest np. to, aby rozróżnić, kiedy są one dezynfekowane, a kiedy sterylizowane. W pierwszym przypadku można zastosować zwykłe środki czyszczące, które posiadają w swoim składzie środki antyseptyczne. Ich zaletą jest duża dostępność. Tymczasem w przypadku sterylizacji korzysta się z bardziej zaawansowanych metod, które – w niektórych sytuacjach – mogłyby być szkodliwe nawet dla człowieka.

Reasumując, pojęcia dezynfekcji i sterylizacji nie mogą być używane zamiennie, gdyż od strony medycznej oznaczają one coś zupełnie innego. Dotyczy to również tak prozaicznych kwestii jak utrzymanie w czystości niektórych przedmiotów, powierzchni i wyposażenia medycznego stanowiska pracy.